شهرداری رشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
به وب سایت مدیریت فرهنگی شهرداری رشت خوش آمدید
موسسه آگاه ساز درمان نوین
 
 

 

بسمه تعالي

رزمه موسسه آگاه ساز درمان نوين

سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دواير دولتي و خصوصي كه به اختصار NGOناميده مي شوند در دنياي معاصرجايــگاه و نقش مهمي دارند .روند حركت جوامع پيشرفته به سوي واگذار كردن امور به اين سازمانها و تلاش چشمگير اين سازمانها در جهت حل مسائل و مشكلات افراد مجموعه هاي تشكيل دهنـده بـرمبناي تـوانـايي ها و قابـليـت هاي محلي است.سازمانهاي غير دولتي ،گروه ها يـا مؤسسات غـير انـتفـاعي خـارج از ساخـتارهاي سياسي،ليكن به استناد سياست كلي نظام نهادينه و سازماندهي مي شوند تا به برخي اهداف اجتماعي خاص اهتمام ورزند .دامنه فعاليت آنها شامل تحقيق ،انتشار اطلاعات،آموزش و بررسي و كنترل مي باشد.اندازه NGOها نيز از گروه هاي كوچك در يك اجتماع خاص تا گروه هاي بسيار بزرگ با حوزه ملي يا بين المللي را در بر مي گيرد.

تاريخ تاسيس موسسه آگاه ساز درمان نوين20/10/91 ، شماره تاسيس41817/91/934 و شماره ثبت آن 28 مي باشد

هدف از ايجاد موسسه: آگاه سازي ،پيشگيري و درمان مشكلات ناشي از آسيب هاي اجتماعي شهروندان ايراني است.

موسسه در راستاي اجراي اهداف خود تلاش مي كند تا شهروندان با فراگيري مفاهيم مشاركت و سهيم شدن در اجرا، توانمند شده و موضوع سلامت و پيشگيري از آسيب بعنوان يك مقوله مهم جنبه همگاني بخود بگيرد. لذا در اجراي برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي كه با هدف آگاه سازي و پيشگيري صورت مي گيرد همواره گروهي از بين جامعه محلي با عنوان گروه اجتماع محور شكل مي گيرد كه خود مسئوليت امر ارتقاي سلامت، پيشگيري و كاهش آسيب را در آن محله بر عهده مي گيرد.بدين ترتيب نگاه از بالا به پايين(دولت به مردم) تغيير نموده و نگاه از پايين به بالا(مردم به دولت) شكل مي گيرد.يعني نيازسنجي،ارايه راه حل و اجرا از پايين (مردم محله) و حمايت مادي و معنوي از بالا(دولت).

در اين رويكرد كه از آن با نام رويكرد اجتماع محور ياد مي شود NGO به مردم محله كمك مي كند تا بتوانند روند تصميم گيري در مورد رفع نيازها را بشناسند،براي آن طرحي تدوين نمايند و ضمن حمايت گيري از مسولان خود نيز در اجراي آن مشاركت فعال داشته باشند. بعنوان مثال مشكل پيشگيري از اعتياد و مسايل مربوط به محيط زيست امري است كه تنها با مشاركت فعال مردمي قابل حل مي باشد.

گروه اجتماع محور [1]محلي به عنوان يك واحد مستقل محله بدليل اينكه از جنس خود اعضاي محله مي باشد همواره در فعاليت هاي مشاركتي با اعضاي محله و اجراي سياست هاي سلامت بهتر عمل مي كند.

اعضاي موسسه آگاه ساز درمان نوين

رديف

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

مسئوليت

1

رضا عسكري

كارشناسي مشاوره

عضو هيئت مديره و مدير عامل

2

محمد دوزنده نرگسي

پزشك

رئيس هيئت مديره

3

راشين عليالي

دندانپزشك

عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل

4

معصومه عسكري

كارشناسي مديريت دولتي

عضو هيئت مديره

5

طاهره رحيمي

كارشناسي الهيات

عضو و نايب رئيس هيئت مديره

6

مهدي سليماني

كارشناسي الهيات

بازرس اصلي

7

فاطمه صابر

كارشناسي ادبيات عرب

بازرس علي البدل

اعضاي كميته آموزش،درمان و پژوهش موسسه آگاه ساز درمان نوين

رديف

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

1

محمد دوزنده نرگسي

پزشك

2

راشين عليالي

دندانپزشك

3

جوادعيني پور

دكتراي روانشناسي تربيتي

4

شاپور سلطانخواه

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

5

رضا عسكري

كارشناس مشاوره

6

حمزه سرمدي

كارشناس ارشد فلسفه

7

محمد مظلومي

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

8

رضا سليمي

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

9

رسول سلطانخواه

كارشناس روانشناسي باليني

سوابق همكاري با سازمان ها

1- همكاري و عضويت در انجمن ملي توسعه رويكرد اجتماع محور كشور(اترك)

2- همكاري با سازمان بهزيستي

3- همكاري با زندان

4- همكاري با ساير NGOهاي داخل و بيرون از استان گيلان

فعاليت هاي انجام شده

رديف

نوع فعاليت

سبك فعاليت

جمعيت تحت پوشش

محيط اجرا

1

درمان اعتياد

درمان با متادون

(سرپايي)

400 نفر

زندان مركزي رشت

2

آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

اجتماع محور

450 نفر

محله خيابان رودباري

3

آموزش مهارت هاي زندگي

اجتماع محور

400 نفر

محله پستك

4

آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

اجتماع محور

210 نفر

مدرسه ملاصدرا

5

آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

اجتماع محور

250 نفر

شهرك كادوس(شفت)

6

آموزش والدين در زمينه فرزند پروري

اجتماع محور

30 نفر

مهد كودك بهشت كوچك

7

آموزش والدين در زمينه فرزند پروري

اجتماع محور

30 نفر

مهد كودك عشق مادر

8

درمان اعتياد

اجتماع درمان مدار(اقامتي)

500 نفر

T.C گيلان

9

آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

اجتماع محور

180 نفر

محله چوبر(شفت)

10

آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

اجتماع محور

50 نفر

جهاد كشاورزي

11

آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

اجتماع محور

100 نفر

گوراب پس فومن

12

خانه هاي سلامت

تركيبي(اجتماع مدار و اجتماع محور)

2000نفر

زندان مركزي

13

طرح شكوفه (خطرات مصرف تفريحي شيشه)

اطلاع رساني(توزيع بروشور)

3000 نفر

فرودگاه،ترمينال، پارك و خيابان

14

برگزاري كارگاه

كارگاه پروژه نويسي

30 نفر

بهزيستي

15

مشاوره خانواده(زوجين)

-

1500 نفر

دفاتر مشاوره

16

مشاوره قبل از ازدواج

-

2000 نفر

دفاتر مشاوره

17

مشاوره تحصيلي

-

2000 نفر

دفاتر مشاوره

18

مشاوره گروهي خانواده و اعتياد

انگيزش وحمايت

5000 نفر

مراكز درمان

19

پژوهش رابطه بين اعتماد بنفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان

-

250 نفر

دبيرستان

20

پژوهش در زمينه اعتياد و عوامل موثر بر آن

-

توصيفي

-

دوره هاي كارگاهي

1- ارزيابي و نياز سنجي در سازمان هاي اجتماع محور

2- پروژه نويسي در سازمان هاي اجتماع محور

3- شبكه سازي در سازمان هاي اجتماع محور

4- مديريت در سازمان هاي اجتماع محور

5- تامين منابع مالي براي سازمان هاي اجتماع محور

6- مستند سازي و گزارش نويسي در سازمان هاي اجتماع محور

7- كارگاه ماتريكس(درمان شيشه)

8- كارگاه آموزشي متادون درماني

9- كارگاه تسهيلگري در سازمان هاي اجتماع محور

فعاليت هاي درماني

1- درمان باليني بيماران معتاد در مركز اقامتيT.C

2- درمان سرپايي بيماران معتاد با متادون

3- دوره كمك هاي اوليه به مصدومان

4- رواندرماني ( اختلالات رواني: اضطراب،افسردگي)

تاليفات(كتاب،مقاله،كتابچه،بروشور و...)

مقاله فارسي:

1- رابطه تنظيم شناختي هيجان و كنترل هيجاني با باورهاي وسواسي

2- راهكارهاي نوين مشاوره

3- ترس از ديدگاه روان تحليل گري

4- رفع اختلالات شب ادراري در يك دانش آموز

كتابچه:

1- آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد براي دانش آموزان

2- آموزش مهارت هاي زندگي

3- كنترل استرس

4- هيجان

5- مهارت هاي ارتباطي

6- مهارت تصميم گيري

7- انگيزش

8- تفكر خلاق

9- كنترل خشم

10-جوان و اعتياد

11-مهارت خودآگاهي

12- و...

بروشور:

1- آگاه سازي و پيشگيري از اعتياد

2- عوارض مصرف تفريحي شيشه

3- مهارت نه گفتن

4- كنترل استرس

5- كنترل افسردگي

6- مهارت ارتباط موثر

7- سوانح ترافيكي مرتبط به مصرف مواد اعتيادآور

8- بهداشت رواني

9- روش هاي صحيح مطالعه

10- و...

آدرس: رشت.چهارراه پورسينا.جنب بانك تجارت.ساختمان ايرانيان.طبقه دوم.كلينيك ميلاد.موسسه آگاه ساز درمان نوين

مدير عامل:09119353517

Email: ralk3483@gmail.com[1] - اين گروه ها اغلب از طريق NGOها وگاهي بصورت خودجوش در محلات شكل مي گيرند ،اعضاي آن از مردم محله مي باشند و فعاليت هاي مختلفي را براي بهبود اوضاع محيط زندگي خود انجام مي دهند.

l

1393/06/02
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal