شهرداری رشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
به وب سایت مدیریت فرهنگی شهرداری رشت خوش آمدید
صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای روبه توسعه
 
 
 

صنايع فرهنگي در اقتصاد كشورهاي روبه توسعه

در جهان سوم مفهوم فرهنگ بعنوان صنعت معاني ضمني خاصي دارد در جوامع ابتدايي فرهنگ اقتصاد تا حد نسبتا زيادي يك چيز هستند و با توسعه و تمايز يافتن اقتضاد عوامل فرهنگي به تاثير گذاري شديد بر روشهاي توليد انواع كالاهاي توليدي ادامه ميدهند خوب است بپرسيم صنايع فرهنگي في نفسه تا چه حد ميتوانند نيرويي براي توسعه در اقتصادهاي جهان روبه توسعه باشند

اهميت موسيقي بعنوان سنگ بناي زندگي فرهنگي در كشورهاي روبه توسعه به خوبي درك ميشود توليد موسيقي ( عامه پسند محلي ) از فرهنگ دير پاي بومي رشه گرفته رشد كرده و بسياري از كشورهاي جهان رو به توسعه از طريق گسترده تر شدن دامنه فعاليت موسيقي پخش محلي و تاسيس صنعت داخلي به صنعت اقتصادي مهمي بدل شده است در نهايت نيز براي برخي از مشاركت كنندگان ابزار دستيابي به ازار موسيقي بين المللي گرديده است فرا گرد ياد شده ناشي از اين امر است كه توليد موسيقي براي سود آوري اقتصادي ميتواند راه نسبتا آساني را براي افراد و گروهها بمنظور ورود به اقتصاد پولي فراهم نمايد

با وجود اين در نهايت صنايع در حال ظهور موسيقي محلي كشورهاي رو به توسعه از دو طريق از بازار بين المللي متاثر هستند

اولا بخش توليدي صنعت موسيقي در اين كشورها بطور روز افزون به هدفب براي كمپاني ها ( ضبط ) فراملي بزرگ بدل ميشود .

ثانيا) تقاضاي مصرف كنندگان براي موسيقي كه انتشار بين المللي دارد بدليل آسان تر شدن دسترسي به آن موسيقي افزايش درآمد و تغيير سليقه افزايش مي يابد در نتيجه با استمرار چنين توسعه اي نسبت موسيقي توليد شده داخلي در كل تقاضاي موسيقي يك كشور كاهش مي يابد .

در اينصورت معلوم است با آنگه موسيقي ميتواند بعنوان يك صهعت در اقتصاد داخلي و عامل مهمي در اقتصاد كشورهاي رو به توسعه باشد ، ميتوان بدون اشاره به تاثير صنعت موسيقي جهاني برآن ، به ارزيابي اين نقش پرداخت ، زيرا با تداوم توسعه صنعت موسيقي جهاني ، اين موسيقي به نيروي بيش از پيش مهمي بدل مي شود.

جهاني شدن موسيقي بدليل نقش غالب صنايع انتشار و ضبط ايالات متحده اروپا وژاپن بوده و در اين ميان تعداد انگشت شماري از شركتهاي فراملي بطور فزاينده در بازار تسلط يافته اند . در اين شرايط امكانات هنرمندان و توليد كنندگان مستقل موسيقي بويژه در جهان روبه توسعه ، براي كسب سهمي در بازار به شدت محدود است با اين حال برخي سبك ها و ژانر هاي موسيقي محلي به حوزه بين المللي وارد شده اند و ابزاري براي مبادله و انتشار فرهنگي بوجود آورده اند كه در برخي موارد به نتيج اقصادي مهمي براي شمار اندكي از افراد و برخي از اقتصادهاي روبه توسعه انجاميده است . ولي نفوذ موسيقي محلي در قلمرو جهاني بسيار آهسته بوده است هر جا چنين نفوذي صورت گرفته معمولا" تحت كنترل صنعت جهاني بوده و در بسياري موارد هيچ پولي نصيب آفرينندگان موسيقي نشده است .

اهميت صنايع فرهنگي براي كشور ايران

صنايع فرهنگي داراي اهميت فراواني در زمينه هاي گوناگون ميباشند در كشور ما ايران صنايع از جنبه هاي مختلف داراي اهميت ميباشند كه در زير به آنها اشاره مي شود ( پژو هشنامه صنعـت فرهنگي )

1 - اهميت فرهنگي

صدور فرهنگ ايراني اسلامي به جهان

دفاع از فرهنگ خودي در مقابل تهاجم فرهنگي

حفظ تنوع فرهنگ بومي و محلي

2 اهميت اجتماعي

-بهبود فرهنگ عمومي

افزايش خود باوري

پرورش همبستگي و اتحاد

3-اهميت دفاعي

پشتوانه ي امنيت و اقتدار ملي

صدور پيام انقلاب

اهميت هويت ملي
 
تهيه و تنظيم : فرشته موقتي مقدم
1393/05/21
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal